‘นิตยา พิศนอก’ เจ้าของแบรนด์ W&J คว้ารางวัล ‘หงส์ อวอร์ด’ ประจำปี 2563

45

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2563 สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย จัดงานมอบรางวัลให้กับบุคคล องค์กร นักธุรกิจ ผู้บริหาร ที่เป็น “เพชรน้ำเอก” อันทรงคุณค่าแก่สังคมไทย รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ที่น่ายกย่องให้กับคนรุ่นหลังได้นำปฏิบัติตาม กับรางวัล หงส์อวอร์ด ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี พลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

และสำหรับบุคคล องค์กร นักธุรกิจ ผู้บริหาร ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ารับรางวัล หงส์อวอร์ด (SWAN AWARDS) ในสาขา ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น คือ คุณนิตยา พิศนอก ประธานกรรมการบริษัท W&J นิตยาการ์เม้น บริษัทรับตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า และผู้ดำเนินการจัดระวางขนส่ง และสำหรับใครที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IG : Nittaya Pisnok เบอร์โทรศัพท์ 087-059-7526