‘คำภีร์ อลังการ’ ดีไซน์เนอร์ระดับโลกจัดทำโครงการร่วมทำชุดประจำชาติมิสแกรนด์ เพื่อต่อยอดทางการศึกษา

101

คำภีร์ อลังการ ได้จัดทำ โครงการร่วมทำชุดประจำชาติ “พาผลงานน้องสู่เวทีสากล” เพื่อต่อสานเจตนารมณ์การสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้ผ่านเวทีนางงามสู่การต่อยอดทางการศึกษานี้ขึ้นมา

สำหรับชุดประจำชาติ มิสแกรนด์สงขลา 2020 ในปีนี้ “คำภีร์ อลังการ” ได้เปิดโอกาสในรุ่นน้องนักศึกษาสาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลาได้ร่วมลงมือออกแบบและตัดเย็บชุด เพื่อผลักดันให้รุ่นน้องได้มีประสบการณ์สัมผัสการทำงานกับเวทีประกวดระดับชาติ ซึ่งชุดที่ออกแบบจะนำเสนอภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา อย่างปราณีตและอลังการ

*และยังมีกิจกรรมดีๆสำหรับกับการประกอบการสอน
(โครงการวาดภาพเหมือน สินค้านางงาม ชิงทุนการศึกษา 10000 บาท) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
และขอขอบคุณ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศิล เพราะมีเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์โครงการดีๆแบบนี้จึงเกิดขึ้น

*คอเซปชุดประจำจังหวัดมิสแกรนด์สงขลาในปีนี้คือ“ชุดเรือพระสยาม” ชุดนี้ได้รับแรงบรรดาลใจมาจากประเพณีลากพระ ซึ่งจะจัดงานขึ้นหลังวันออกพรรษา โดยแต่ละวัดจะร่วมกันจัดทำเรือพระขึ้นมา เพื่อส่งเข้าประกวดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ

จึงได้หยิบยกเอาความสวยงามของเรือพระมาผ่านชุดประจำจังหวัด เพื่อให้ทุกจังหวัดได้เห็นถึงความงามและเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ที่มีความโดดเด่นด้วยสีและลวดลาย ซึ่งชุดนี้ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยนักศึกษาการออกแบบ เพื่อต่อยอดทางการศึกษาโครงการร่วมทำชุดประจำชาติ “พาผลงานน้องสู่เวทีสากล”
………ออกแบบและตัดเย็บโดย คำภีร์ อลังการ และนักศึกษาการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา