มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๒ วาระโอกาสมหามงคล เชิญชมบันทึกการแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ และ ตอน สืบมรรคา ออกอากาศ ๒๘ ก.ค. และ ๑๒ ส.ค. นี้

36

สืบมรรคาออกอากาศ ๒๘ ก.ค. และ ๑๒ ส.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.  ทางช่องไทยพีบีเอส

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๓

เนื่องในวาระสองโอกาสมหามงคลสมัย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จึงร่วมเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลนี้
เชิญชวนคนไทยร่วมชื่นชมความงามของนาฏศิลป์ชั้นสูง
ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ
ในบันทึกการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์
และ ตอน สืบมรรคา (สืบ-มัน-คา)
ผ่านหน้าจอทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข ๓
พร้อมออนแอร์ให้ชมต่อเนื่อง ๓ ชั่วโมงเต็ม ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐
น.

สำหรับการแสดงโขน ชุด พิเภกสวามิภักดิ์
จัดขึ้นเนื่องในวาระพิเศษฉลองครบรอบ ๑๐ ปี
ของการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๑
อันเป็นการสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทุก
คนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงก
รณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการรักษาความเที่ยงธรรมสุจริต
โดยนำบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ อาทิ
บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ และ รัชกาลที่ ๖
นำมาสอดประสานปรับปรุงการดำเนินเรื่องให้กระชับเหมาะสมกับปัจจุบั
น แต่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแบบโขนหลวงไว้อย่างครบถ้วน
โดยมีฉากไฮไลต์ยิ่งใหญ่อลังการ อาทิ
ฉากท้องพระโรงกรุงลงกาที่สวยงามด้วยพระที่นั่งบุษบก
ฉากพิเภกถอดมงกุฎฝากนางตรีชฎาไปถวายคืนทศกัณฐ์
ฉากเรือสำเภาอันวิจิตรตระการตาที่พาพิเภกผู้โดนเนรเทศไปขึ้นฝั่ง
ส่วนการแสดงโขน ตอน สืบมรรคา จัดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๒
โดยยึดแนวบทละครเรื่องรามเกียรติ์

พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นหลัก
โดยเป็นตอนที่มีเนื้อหาสนุกสนาน หลากรส เต็มไปด้วยสีสัน
และจะได้เห็นหนุมานผจญภัยที่ด่านต่าง ๆ จนถึงเมืองลงกา
รวมทั้งมีฉากไฮไลท์ เช่น ฉากแม่น้ำใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในฉากเด่น
เมื่อหนุมานและเหล่าวานรเดินทางไปพบแม่น้ำใหญ่
หนุมานจึงนิรมิตกายให้ใหญ่โตเอาหางพาดต่างสะพานให้กองทัพวานร
ไต่ข้ามแม่น้ำและมีฉากรบเด่น เช่น ฉาก
หนุมานรบนางอังกาศตไล ฉากกลางทะเล
ที่หนุมานเหาะมาถึงกลางทะเลพบนางผีเสื้อสมุทร รักษาด่านเมืองลงกา
เห็นหนุมานเหาะมาจึงนิมิตขวางหน้าไว้และจะกินหนุมาน
หนุมานจึงเหาะเข้าปากผ่าท้องนางผีเสื้อสมุทร และฉากรักเด่น เช่น
ฉากตำหนักในกรุงลงกา
ซึ่งเล่าถึงทศกัณฐ์ตั้งแต่ได้นางสีดามาและนำไปไว้ในสวนขวัญ
ทศกัณฐ์เฝ้าคิดถึงแต่นางสีดาทุกคืนวัน ทศกัณฐ์จึงสั่งให้จัดขบวน
และแต่งกายงดงามเพื่อไปเกี้ยวนางสีดาที่สวนขวัญ เป็นต้น
กำหนดออกอากาศ บันทึกการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และตอน สืบมรรคา ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ช่องหมายเลข ๓
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมดได้ทางเฟซบุ๊ก: Khon
Performance โขนมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ