‘ไบร์ท’ และแฟนคลับ มอบเงินสมทบ ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

38

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงรูปและข้อความ ขอบคุณ นักแสดงสุดหล่อ ไบร์ท ชิรวิชญ์ ชีวอารี และกลุ่มแฟนคลับ ที่มอบเงินสมทบโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพช้าง รักษาช้างป่วย และจัดทำกล่องยาเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับช้าง สำหรับแจกจ่ายให้กับเจ้าของช้าง ชุมชนช้าง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลด้านสุขภาพช้าง ในระหว่างการเกิดปัญหาช้างว่างงาน ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการสนับสนุนค่ายาในการรักษาช้างในภาวะวิกฤติเช่นนี้ สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ และ สามารถใช้ในการหักลดหย่อนภาษีได้ตามระเบียบของราชการ

ชื่อบัญชี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 667-296-062-4
โทรศัพท์: 082-1934457, 053-948097
LINE ID: ศูนย์วิจัยช้าง
Facebook: https://www.facebook.com/EREC.CMU/
Website: https://www.asianelephantresearch.com/