‘เซ้นต์-ซี’ เล่าหมดเปลือก ทำใจบาง เดี่ยวจับมือ เดี๋ยวอุ้มลงทะเล เดี๋ยวชวนกัน…

72