สะกดทุกสายตา ‘ฟ้าใส’ สวมชุดประจำชาติไทย ‘ผีตาโขน Festival of Thailand’

47

งดงามสมการรอคอย ฟ้าใส ปวีณา ในชุด  ผีตาโขน Festival of Thailand  ชุดประจำชาติไทยแลนด์ สำหรับการประกวด Miss Universe 2019 งานนี้เสน่ห์ประเพณีไทยต้องไกลในจักรวาล ที่ฟ้าใสจะสวมใส่ในการเรียกได้ว่างดงามร่วมสมัยและเปี่ยมไปด้วยคุณค่าสมการรอคอย ตื่นจาเป็นอย่างมาก สะกดทุกสายตาเลยทีเดียว

ชุด ผีตาโขน Festival of Thailand เป็นไอเดียที่ชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดชุดประจำชาติในโครงการ ความเป็นไทยร่วมสมัยที่ฟ้าใสจะใส่ไปคว้ามง ซึ่งกองประกวดและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความภูมิใจที่ได้เลือกผลงานการออกแบบจากเอกลักษณ์ท้องถิ่น อย่าง ประเพณีผีตาโขน ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้ไป
มีบทบาทและเป็นที่จดจำบนเวทีจักรวาล

ในการผลิตชุดได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม และทางทีมงานได้มีการเข้าไปค้นคว้าถึงรากเหง้าของ
วัฒนธรรมในพื้นที่ตันกำเนิดผีตาโขน ซึ่งเป็นการละเล่นเฉพาะถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอด่านซ้ายในช่วงประเพณี
บุญหลวง (เดือนกรกฎาคม) ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องการส่งพระเวสันดรกลับพระนคร โดยพวกผีตาโขนจะร่วม
ขบวนตามส่งเสด็จ แต่เดิมชื่อเรียกว่า “ผีตามคน” ก่อนเพี้ยนมาสู่ “ผีตาโขน” อีกทั้งยังเป็นการละเล่นที่มีความ
สนุกสนาน ผู้เล่นจะแต่งกายต้วยชุดที่ตัดเย็บจากผ้าเก่าหรือผ้ามุ้ง โดดเด่นด้วยการสวมหน้ากากที่ทำจากหวดนึ่งข้าวเหนียวและทางมะพร้าวทำเป็นจมูกงุ้ม เจาะเป็นหน้าตา และแต่งแต้มสีสันอย่างน่าเกรงขามตามความถนัดของช่างแต่ละคน

ชุดผีตาโขนสำหรับเวที Miss Universe 2019 เป็นชุดที่มีความงดงามร่วมสมัย นำเสนอลวดลายผ้าของภาคอีสาน ผ่านกระบวนการปักหลายเทคนิคเพื่อให้ความรู้สึกตระการตา ส่วนเครื่องศีรษะออกแบบให้มีความสูง 2.5
เมตร ใช้สื่อผสมวัสดุนานาชนิด โดยไม่มีการวาดลวดลายลงบนหน้ากาก แต่เก็บจุดเด่นไว้โดยให้ครอบศีรษะลักษณะคล้ายหวดนึ่งข้าวเหนียว ใบหน้ายาว จมูกโค้งงอ ตกแต่งความงามให้สื่อถึงความบันเหิงและสนุกสนาน

นอกจากนั้นชุดผีตาโขนชุดนี้ยังเปี่ยมคุณค่าจากการนำวัสดุเหลือใช้ซึ่งได้รับความร่วมใจจากกลุ่มแฟนคลับจัดหาถุง
ก๊อปแก๊ปหลากสี ช้อนพลาสติกหลากสี ขวดน้ำอัดลมพลาสติกสีเขียว เชือกฟางหลากสี หลอดดูดน้ำหลากสี
ตระกร้าพลาสติกที่พังแล้ว ลูกโป่ง และพรมเช็ดเท้าสานแบบบาง ซึ่งเป็นของใช้แล้วและกำลังจะกลายเป็นขยะ
แต่ถูกมาเพิ่มคุณค่าในรูปแบบของงานศิลปะโดยไม่มีการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ทำรีไซเคิล แต่เป็นการทำ
ด้วยสองมือของศิลปิน