ประเทศไทยเจิดจรัส ในงาน Thai Night เทศกาล American Film Market ประจำปี พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

11

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thai Night ในเทศกาล American Film Market ห้องโคลอนเนด บอลรูม โรงแรมคาซา เดล มาร์ เมืองซานตาโมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย

โดยมี..นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทัพผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน Thai Night ” Thailand – Where Film Come Alive” พร้อมกันนี้ภายในงานมี ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนเหล่านักแสดง Hollywood อาทิ Jay Hunter , Danny Boushebel ,Nicholas Alexander และ James Tang  ร่วมเฉลิมฉลองความเจิดจรัสของวงการภาพยนตร์ไทย  ไปแล้วเมื่อวันก่อน

งาน Thai Night นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตเนื้อหาดิจิทัลในตลาดต่างประเทศ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รัฐบาลไทยยังให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตเนื้อหาดิจิทัลด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งแอนิเมชั่น การขายหรือการเช่าลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ (Character Licensing) ซอฟต์แวร์ และเกมต่างๆ