ไปฟังเสียงกระซิบของธรรมชาติ ‘แพต้นน้ำ เขาใหญ่’

23

🏞 บรรยากาศโอโซนเขาใหญ่ 🏞
🏕 ล่องแพ เล่นน้ำใส 🏞
😋 ทานอาหารรสมือโคราช 🍽
ณ แพต้นน้ำ เขาใหญ่ The raft
สนใจที่พักหรือสั่งอาหารล่วงหน้า
☎081 8015962 (ป้าเบียร์)